Registrace zájemce

Registrace umožňuje studentům, vysokoškolským pracovníkům a zaměstnancům podnikatelských subjektů se sídlem nebo pobočkou v hl.m. Praha, které splní podmínky pro čerpání podpory de minimis, bezplatné přihlášení na semináře a přednášky. Zájemci z mimopražských organizací musí poplatek za příslušnou akci uhradit v plné výši.

Zájemce registrací dává řešiteli souhlas s nakládáním s osobními údaji v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zájemce bere na vědomí, že řešitel projektu ho bude v přibližně měsíčních intervalech informovat o novinkách na emailovou adresu uvedenou při registraci.

Titul před jménem:
*Jméno:
*Příjmení:
Titul za jménem:
*E-mail:
*Zvolte si přihlašovací jméno (login):
Pozn.: Přihlašovací jméno a heslo pište bez mezer a diakritiky.
*Zvolte si heslo:
*Heslo ještě jednou
pro kontrolu:
*Zaměstnavatel nebo škola:
*IČ zaměstnavatele nebo OSVČ:
Sídlo zaměstnavatele, OSVČ nebo školy:
Region zaměstnavatele:
Kategorie:
Jiná kategorie:
Věk nad 50 let:
* Je nutno vyplnit.
Projekt vznikl s podporou Evropského sociálního fondu
EFS
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
MPSV

Řešitel: Kloknerův ústav ČVUT
ČVUT